Crop view from above of person holding smartphone outside wearing winter clothes

Hur du återställer en frusen mobil

En frusen mobiltelefon kan vara frustrerande, särskilt när du behöver använda den omedelbart. Denna artikel kommer att gå igenom steg-för-steg hur du kan återställa din mobiltelefon som har hängt sig eller slutat svara. Vi kommer att täcka olika metoder och tekniker som du kan använda för att snabbt få din telefon att fungera normalt igen.

Första steg: Mjuk omstart

Vad är en mjuk omstart?

En mjuk omstart innebär att starta om din mobil utan att förlora några data. Detta är ofta det första och enklaste steget när din telefon har hängt sig.

Hur du utför en mjuk omstart

  • iPhone: Håll in både strömknappen och volym ned-knappen samtidigt tills du ser Apple-logotypen.
  • Android: Håll in strömknappen och volym ned-knappen samtidigt i cirka 10 sekunder eller tills telefonen startar om.

Dessa kombinationer kan variera beroende på din specifika telefonmodell, så kolla din användarmanual om du är osäker.

2. Tvingad omstart

När ska du använda en tvingad omstart?

Om din telefon inte svarar alls på en mjuk omstart, kan en tvingad omstart vara nödvändig. Detta steg är något mer drastiskt men fortfarande säkert.

Hur du utför en tvingad omstart

  • iPhone: För nyare modeller (iPhone 8 och senare), tryck snabbt på och släpp volym upp-knappen, tryck sedan snabbt på och släpp volym ned-knappen. Håll sedan strömknappen intryckt tills du ser Apple-logotypen.
  • Android: För de flesta Android-telefoner, håll in strömknappen och volym ned-knappen i upp till 20 sekunder eller tills telefonen startar om.

3. Ladda telefonen

Kontrollera batteriet

Ibland kan problemet vara så enkelt som ett urladdat batteri. Anslut din telefon till en laddare och vänta några minuter.

Indikatorer på att batteriet är problemet

  • Om telefonen visar en laddningsikon men inte startar, låt den ladda i minst 15-30 minuter innan du försöker starta om den igen.
  • Om telefonen inte visar några tecken på att ladda, kontrollera laddaren, kabeln och uttaget.

4. Säkerhetsläge (Safe Mode)

Vad är säkerhetsläge?

Säkerhetsläge är en felsökningsfunktion som startar din telefon utan några tredjepartsapplikationer. Detta kan hjälpa dig att avgöra om en app är orsaken till att din telefon har hängt sig.

Hur du startar i säkerhetsläge

  • iPhone: iPhone har inte ett traditionellt säkerhetsläge. Om du misstänker att en app orsakar problemet, försök att ta bort den appen i normalt läge.
  • Android: Håll in strömknappen tills avstängningsmenyn visas. Håll sedan fingret på “Stäng av” alternativet tills “Säkerhetsläge” visas. Bekräfta att du vill starta i säkerhetsläge.

5. Återställ till fabriksinställningar

När ska du återställa till fabriksinställningar?

Om ingen av ovanstående metoder fungerar kan det vara dags att överväga en fabriksåterställning. Detta raderar alla data på din telefon och återställer den till sitt ursprungliga skick.

Hur du utför en fabriksåterställning

  • iPhone: Gå till Inställningar > Allmänt > Återställ > Radera allt innehåll och inställningar. Bekräfta och följ instruktionerna.
  • Android: Gå till Inställningar > System > Avancerat > Återställningsalternativ > Radera alla data (fabriksinställning). Bekräfta och följ instruktionerna.

Varning: Säkerhetskopiera alltid dina viktiga data innan du utför en fabriksåterställning.

Slutsats

Att återställa en frusen mobiltelefon behöver inte vara en komplicerad process. Genom att följa dessa steg kan du ofta snabbt och enkelt få din telefon att fungera normalt igen. Kom ihåg att börja med de enklaste metoderna och arbeta dig upp till mer drastiska åtgärder om nödvändigt. Om problemet kvarstår kan det vara dags att kontakta oss på MS Mobilservice.

Med dessa tips och tekniker bör du vara väl rustad för att hantera en frusen mobiltelefon nästa gång det händer.